Voor de lekkerste broodjes, koffie en thee.

Ga je naar het meest speciale theehuis van Amsterdam!

Geschiedenis

Oorspronkelijk was de Middelveldsche Akerpolder een veenweidegebied tussen deOsdorperweg en het Haarlemmermeer. Dit gebied werd bemalen met een poldermolen bij het Lutkemeer. Na de droogmaking van deze meren werd het veengebied eind 19e eeuw uitgeveend. De bemaling gebeurde met de in 1876 gebouwde Akermolen. De molen met zijn wieken, die een vlucht hadden van 28 meter, behoorde tot de grootste Hollandse poldermolens

De molen is in 1874 op de huidige plaats neergezet. Hij is afkomstig van “elders” zoals staat te lezen in de notulen van de Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Haarlemmermeer. Waar dat ‘elders’ precies was, wordt door de vrijwilligers van stichting “De Oude Molen” uitgezocht.

De reden van de verplaatsing was de 20-jarige vergunning die het bestuur van de Middelveldsche Akerpolder van het rijk had gekregen om de polder te vervenen.

Na afloop van de vergunning  was het polderpeil zo’n drie meter gedaald. Om de grond droog te maken voor de tuinders die zich er gingen vestigen werd de schepradgang in 1896 vervangen door een vijzelgang.

Beide zijn nog aanwezig, achter en onder de molen.

RESERVEREN

Elektrisch pompgemaal

Bijna 25 jaar later werd de windmolen vervangen door een elektrisch pompgemaal aan de voet van de dijk. De wind was een te onzekere factor in de bemaling van de inmiddels vol met tuinderijen staande polder.

De bovenbouw van de molen werd verwijderd en de romp werd ingericht tot woning van de poldermeester.

Na de bouw van het elektrisch gemaal in 1920 bleef, na ontmanteling, een molenstomp langs de Ringvaart staan.

Gemeentelijk monument

Bij de bouw van nieuwbouwwijk De Aker in de jaren negentig dreigde de sloop van de inmiddels verwaarloosde molen. Na actie tot behoud,  is de molen een gemeentelijk monument geworden en is deze inmiddels door Stadsherstel Amsterdam gerestaureerd in de staat van de jaren twintig.

Onder de molenstomp bevinden zich nog waterwerken, die niet alleen de Akerpolder droog hebben gehouden, maar ook onder water konden zetten in tijden van oorlog.

Op deze wijze heeft de molen een rol gespeeld in de Linie van Amsterdam. De Linie was de voorloper van de Stelling van Amsterdam en behield een functie als schaduwlinie binnen de Stelling.

De Aker  Molen is het enig overgebleven waterstaatkundige werk tussen Halfweg en Amstelveen binnen de voormalige zuidflank van de Linie van Amsterdam.