Restauratie voltooid, theehuis met pontverbinding geopend

Op woensdag 1 september is in aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Bart Heller de gerestaureerde Akermolen in Amsterdam-Osdorp aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer officieel geopend. Een nieuwe pontverbinding zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit de Haarlemmermeerpolder. Ook de pont werd op deze dag officieel in gebruik genomen.

In de molen is een thee- en koffiehuis ingericht met een informatiepunt over de geschiedenis van de omgeving en de recreatieve en cultuurhistorische mogelijkheden in de nabijheid. Bijzonder zijn de oude molengangen die nog in de grond zitten en door een glazen vloer zichtbaar zijn gemaakt. Deze spectaculaire bezienswaardigheid is betaald door de Vereniging Vrienden van Stadsherstel.

STICHTING DE OUDE MOLEN

De Akermolen – ook wel Oude Molen genoemd – is op het eerste gezicht een onaanzienlijk gebouwtje, maar het is het belangrijkste bouwwerk van de Middelveldsche Akerpolder. Zonder de molen had de polder niet bestaan. Sinds 1999 heeft Stichting De Oude Molen gestreden voor het behoud van de zwaar vervallen molenstomp. In Stadsherstel vond de stichting enige jaren geleden een partner, die de plannen kon concretiseren. Nadat het toenmalige stadsdeel Osdorp de molen tot gemeentelijk monument maakte, was de weg vrij om aan de restauratie te beginnen.

THEEHUIS

Na een grondige voorbereiding werd eind 2008 begonnen met de restauratie. De molenstomp werd geschikt gemaakt om er een koffie- en theeschenkerij in te vestigen, in combinatie met een informatiepunt over de Groene AS, de Linie en Stelling van Amsterdam en de lokale (waterstaatkundige) geschiedenis. Ook werd op de verdieping een multifunctionele ruimte gerealiseerd. Het ontwerp van de restauratie van de molenstomp en de daarachter neergezette nieuwbouw is van architect Remco van Dam.

Nadat het lokale aannemersbedrijf D. Louman uit Lijnden de restauratiewerkzaamheden had afgerond, werd het koffie- en theehuis – dat de naam ‘De Akermolen’ kreeg – ingericht door de stichting De Vrije Geer, die de horecagelegenheid gaat runnen. Stichting De Vrije Geer ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke handicap bij wonen, werken en leren. Een aantal van hen zal in het theehuis werkzaam zijn.

PONTJE

Dankzij subsidie van de Stichting Mainport en Groen is er over de Ringvaart een pontverbinding gekomen, zodat ook bezoekers vanuit de Haarlemmermeer makkelijk bij de Akermolen kunnen komen en recreanten vanuit Osdorp gemakkelijk de groene routes in deze polder kunnen bereiken. Hiermee is de Akermolen een knooppunt en pleisterplaats in een uitgebreid recreatief netwerk geworden.

GESCHIEDENIS

De Akermolen, werd gebruikt om de achterliggende Middelveldsche Akerpolder eerst te vervenen en later droog te houden. De wieken zijn na 1921 verdwenen toen een elektrisch gemaal de taak van de molen overnam. De molenstomp werd toen woning van de poldermeester. Daarnaast is de molen het laatste waterstaatkundige overblijfsel van de Linie van Amsterdam, de voorloper van de Stelling van Amsterdam. Na de aanleg van de Stelling werd de molen onderdeel van de schaduwlinie daarvan.

Deze waterstaatkundige geschiedenis is in de molen nog goed af te lezen. De oude schepradgang en de vijzelgang – die ook konden worden gebruikt als inundatiegoot – zijn nog aanwezig. De overblijfselen ervan kunnen door de glazen vloer in het theehuis worden bekeken.